top of page
ssk-juostos-dideles-vertikalios.png

Tarptautinis folkloro festivalis „Skamba skamba kankliai“ 
Dalyvavimo sąlygos

Lietuvos folkloro atlikėjams 

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

1. Festivalio organizatorius Vilniaus etninės kultūros centras kviečia asmenis ir grupes, veikiančias Lietuvos Respublikoje, dalyvauti Festivalio renginiuose 2024 m. gegužės 23–26 dienomis.

2. Festivalis vyksta kasmet paskutinę gegužės savaitę Vilniuje.

3. Festivalyje dalyvauja Lietuvos ir užsienio folkloro grupės ir pavieniai atlikėjai.

4. Tai autentiško folkloro meno mėgėjų Festivalis; stilizuoto folkloro ar profesionalios atlikėjų grupės nėra kviečiamos.

5. Renginiai vyksta lauko scenose, kiemuose ir salėse – atvirose ir uždarose erdvėse Vilniaus mieste, o taip pat gali vykti ir kituose gretimuose Lietuvos miestuose (vietos bus patikslintos).

6. Festivalio renginiai: Susipažinimo vakaras, Atidarymo ceremonija, įvairūs pasirodymai scenoje, Eitynės, Uždarymo ceremonija ir kt.

7. Atlikėjai turėtų būti paruošę kelias skirtingos trukmės programas (nuo 5 iki 30 min.)

 

DALYVIŲ TINKAMUMAS

 

8. Teikti paraiškas dalyvavimui gali folkloro grupės arba pavieniai atlikėjai.

9. Atlikėjai turi pasirodyti gyvai. Garso įrašai nėra tinkami.

10. Grupės gali reprezentuoti įvairius folkloro žanrus (dainas, šokius, intrumentinę muziką, ritualus, amatus ir kt.).

 

PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS IR REIKALAVIMAI

 

11. Paraiškos priimamos iki 2024 m. balandžio 15 d. užpildant festivalio svetainėje www.ssk.lt pateiktą formą.

12. Festivalio organizatoriui atsiuntus oficialų pakvietimo laišką, pareiškėjai iki 2024 m. balandžio 22 d. turi pateikti:

       - Visų dalyvių sąrašą;

       - Techninius reikalavimus;

       - Pasirodymo programą.

13. Organizatorius neatsako už dalyvių kelionės, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas. Dalyviai gali turėti savo kolektyvą reprezentuojančią atributiką.

 

DRAUDIMAS 

 

14. Festivalio organizatorius nėra atsakingas už dalyvių sveikatos sutrikimus, nelaimingų atsitikimų metu kilusią bet kokią žalą, išskyrus, jeigu tokia žala kilo dėl festivalio organizatoriaus kaltės. 

 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Dalyvių pasirodymų tvarkaraštį ir dalyviams pateikia organizatorius. Festivalio metu galimi nedideli pakeitimai.

16. Organizatorius pasilieka teisę transliuoti festivalio renginius.

17. Festivalio dalyviai suteikia teisę organizatoriui naudoti nuotraukas ar vaizdo įrašus, darytus festivalio metu, festivalio reklamos tikslais.

 

SUSITARIMAS 

 

18. Dalyvaudami festivalyje dalyviai patvirtina, kad sutinka su dalyvavimo sąlygomis.

19. Dalyvių vadovai yra įpareigojami pristatyti dalyvavimo sąlygas savo vadovaujamiems atlikėjams.

 

KONTAKTAI

 

Tarptautinis folkloro festivalis „Skamba skamba kankliai“

Vilniaus etninės kultūros centro direktorė Sandra Daugirdienė

 

Vilniaus etninės kultūros centras

Pamėnkalnio g. 34

LT-01114 Vilnius,

Lietuva

 

El. paštas : info@ssk.lt

Tel. nr.: +37052791287

Internetinė svetainė: www.ssk.lt

Facebook: www.facebook.com/skambakankliai

bottom of page