top of page
ssk-juostos-dideles-vertikalios.png

Tarptautinis folkloro festivalis „Skamba skamba kankliai“
Tautodailės ir kulinarinio paveldo mugė

 

Dalyvavimo sąlygos

PAGRINDINĖ INFORMACIJA​

 1. Festivalio organizatorius, Vilniaus etninės kultūros centras, kviečia asmenis ir įmones, dalyvauti Festivalio tautodailės ir kulinarinio paveldo mugėje „Darbas meistrą giria“, kurioje savo darbus pristato ir siūlo įsigyti tautodailininkai, sertifikuoti amatininkai, liaudies meistrai ir kulinarinio paveldo atstovai.

 2. Festivalis vyksta kasmet paskutinę gegužės savaitę Vilniuje, tautodailės ir kulinarinio paveldo mugė organizuojama Bernardinų sode (B. Radvilaitės g. 8A, Vilnius).

 3. 2024 m. tautodailės ir kulinarinio paveldo mugė „Darbas meistrą giria“ Bernardinų sode veiks dvi dienas – gegužės 25–26 d.

 4. Bernardinų sode įsikūrusios mugės metu rengiamos ir atviros kūrybinės dirbtuvės, kuriose meistrai gali demonstruoti savo amatą ir jo pamokyti festivalio lankytojus.

 

DALYVIAI

 1. Mugėje dalyvauti kviečiami sertifikuoti tradicinių amatų, tautinio paveldo meistrai, tautodailininkai ir kulinarinio paveldo atstovai.

 2. Mugėje dalyvauti gali būti priimami ir dalyviai, kurie kūrybiškai interpretuoja tradicinės kultūros elementus.

 3. Mugėje pardavinėti galima tik savo sukurtus ir pagamintus tautodailės dirbinius ir kulinarinio paveldo gaminius.

 4. Mugėje vietų skaičius yra ribotas, todėl organizatorius pasilieka teisę pirmenybę teikti labiausiai reikalavimus atitinkantiems dalyviams – sertifikuotiems tradicinių amatų, tautinio paveldo meistrams, tautodailininkams ir kulinarinio paveldo atstovams, taip pat riboti tos pačios srities atstovų dalyvavimą.  

REGISTRACIJA

 

 1. Dalyvių registracija vyksta iki 2024 m. balandžio 10 d.

 2. Norintys dalyvauti mugėje turi užpildyti paraiškos formą.

 3. Su atrinktais dalyvauti mugėje dalyviais jų nurodytu el. paštu bus susisiekta ne vėliau kaip 2024 m. balandžio 19 d.

MOKESTIS

 

 1. Mugės dalyviams yra suteikiamas numatytas prekybinis plotas, už kurį yra iš anksto atsiskaityta pagal nustatytus Vilniaus etninės kultūros centro įkainius.

 2. ​Mokestis sumokamas tik tada, kai gaunamas patvirtinimas, kad dalyvis yra atrinktas dalyvauti į mugę ir suderinimas prekybinio  ploto dydis.

 3. Mugės dalyviams nusprendus nedalyvauti ar neatvykus į mugę,  sumokėtas dalyvio mokestis už prekybinį plotą nėra grąžinamas.

 4. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-1657 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatų tvirtinimo mugės dalyviai yra atleisti nuo vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą. Ši lengvata netaikoma asmenims, prekiaujantiems alkoholiniais gėrimais ir (ar) teikiantiems maitinimo paslaugas.

MUGĖS VIDAUS TAISYKLĖS

 

 1. Mugės dalyviai prekiauja savo sukurtais ir pagamintais tautodailės dirbiniais ir kulinarinio paveldo gaminiais.

 2. Mugės dalyviai gali prekiauti tik jam suteiktoje prekybos vietoje, kuri yra nurodoma mugės organizatoriaus, draudžiama priimti prekiauti kitus asmenis.

 3. Dalyvių palapinės konstrukcija ir daiktai negali trukdyti šalia esantiems kitiems mugės dalyviams, taip pat negali viršyti organizatorių prekybai skirto ploto.

 4. Visu inventoriumi (palapinės, stalai, kėdėmis ir pan.) turi pasirūpinti patys dalyviai, elektros energija suteikiama organizatorių.

 5. Mugėje dalyvauti galima tik su baltomis prekybos palapinėmis, prekybos vieta turi atrodyti estetiškai ir tvarkingai, o dalyviai taip pat turi atrodyti reprezentatyviai, dėvėti rūbus, derančius su pristatomais dirbiniais, gaminiais (tautiniai, lininiai drabužiai).

 6. Ant žalios vejos parko teritorijoje palapinė ar kiti asmeniniai bei prekybai skirti daiktai negali būti dedami ir statomi.

 7. Prekybos vieta turi atrodyti reprezentatyviai, būti tvarkinga. Dalyvaudamas mugėje, dalyvis įsipareigoja visą renginio laikotarpį užtikrinti tvarką ir švarą savo prekybiniame plote.

 8. Mugės dalyviai įsipareigoja netrukdyti kitiems mugės dalyviams ar lankytojams tinkamai dalyvauti renginyje (triukšmauti, garsiai leisti muziką, užstatyti kitų dalyvių ploto ar pan.).

 9. Mugės dalyviai įsipareigoja neužstatyti privažiavimų prie antžeminių bei požeminių gaisrinių hidrantų.

 10. Mugės dalyviai įsipareigoja teritorijoje tarp prekybos eilių užtikrinti ne mažesnį kaip 3,5 m pravažiavimą.

 11. Mugės dalyviai įsipareigoja mugės teritorijoje, kas 30 m prekybos eilių palikti ne siauresnes kaip 1,5 m praeigas.

 12. Mugės dalyviai įsipareigoja šašlykines, kepsnines, rūkyklas, krosneles, lauko židinius naudoti ne arčiau kaip 6 m. nuo palapinių, prekybos namelių, apsirūpinti gesintuvu bei nedegiu audeklu.

 13. Mugės dalyviai privalo vadovautis visais Lietuvos Respublikoje galiojančiais prekybą viešoje vietoje reglamentuojančiais teisės aktais, organizatoriai už mugės dalyvio padarytus nusižengimus neatsako.

 14. Už mugės prekybos teritorijoje (Bernardinų parko teritorijoje) padarytą žalą atsako pats toje vietoje stovėjęs prekybininkas (sulankstytos, sulaužytos metalinės-kaltinės tvorelės metro kaina – 500 eurų, tvorelės su trosais – 200 eurų, vejos 1 kv. m. – 200 eurų).

 15. Mugės dalyviai įsipareigoja užtikrinti, kad iš prekybos alkoholiniais gėrimais teritorijos  nebūtų išsinešami alkoholiniai gėrimai.

 16. Mugės dalyviai įsipareigoja maisto gaminimo ir prekybos vietose patiesti nedegius paklotus iš tvirtų dangų ir užtikrinti, kad jie būtų išvalomi, o riebalai ir kitos atliekos nebūtų pilamos į nuotekų tinklus.

 17. Mugės dalyviai įsipareigoja laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų ir turėti pirmines gaisro gesinimo priemones.

 18. Mugės dalyviai įsipareigoja užtikrinti, kad renginių metu nebūtų sugadintas gatvių ir aikščių grindinys, šaligatviai, veja, o padarytos žalos atveju atlyginti visus nuostolius.

 19. Mugės dalyviai įsipareigoja nevažiuoti automobiliais į parkus, aikštes ir ant šaligatvių.

PREKYBOS LAIKAS

 

 1. Prekybos laikas, kuriuo prekybininkaI privalo prekiauti mugėje:

       2024 m. gegužės 25 dieną nuo 11:00 iki 21.00 val.

       2024 m. gegužės 26 dieną nuo 11:00 iki 21.00 val.

   2. Paruošiamieji darbai (prekybinės vietos įsirengimas) vyksta nuo 2024 m. gegužės 25–26 d. nuo 7 val. Visas transportas iš parko             turi išvažiuoti iki 10 val. Kitu metu į parką transporto priemonėmis važiuoti griežtai draudžiama.

   3. ​Mugės dalyvis, nutraukęs prekybą anksčiau nei įsipareigota, sumoka 200 eurų piniginę baudą.

   4. Susitvarkymo darbai paskutinę mugės dieną, gegužės 26 d., negali prasidėti anksčiau nei 21 val.

KITA INFORMACIJA

 

 1. Tarptautinio folkloro festivalio „Skamba skamba kankliai“ metu tautodailės ir kulinarinio paveldo mugės „Darbas meistrą giria“ teritorijoje bus filmuojama ir fotografuojama, o nuotraukos bei filmuota medžiaga gali būti viešinama ar naudojama nekomerciniais tikslais viešinant Festivalio renginius neribotą laiką.

 2. Dalyvaudamas Tarptautinio folkloro festivalio „Skamba skamba kankliai“ tautodailės ir kulinarinio paveldo mugėje „Darbas meistrą giria“ dalyvis (-ė) patvirtina, kad sutinka ir įsipareigoja laikytis šių taisyklių ir reikalavimų bei atsakyti už bet kokią materialinę ar kitokią žalą padarytą dalyvavimo šiame renginyje metu.

KONTAKTAI

 

Tarptautinis folkloro festivalis „Skamba skamba kankliai“

Organizuoja Vilniaus etninės kultūros centras

Pamėnkalnio g. 34

LT-01114 Vilnius,

Lietuva

 

Tautodailės ir kulinarinio paveldo mugės „Darbas meistrą giria“ koordinatorė

Edvilė Lukšytė, muge@ssk.lt, tel. +370 678 04325

bottom of page