top of page

DANDARI (Latvija)Latvijos universiteto tradicinių šokių grupė „Dandari“ susikūrė daugiau nei prieš 40 metų. Studentai (ir absolventai) susirenka šokti porinių šokių, taip pat dainuoti, žaisti žaidimus ir groti muzikos instrumentais, švęsti tradicines šventes, trumpiau tariant – smagiai praleisti laiką. Šį kartą „Dandari“ muzikantai gros smuiku, mandolina, bajanu, bubinu ir ypatingu diatoniniu akordeonu – „ieviņas“, gros ir parodys keletą lyvių šokių.

bottom of page